Thursday, June 5, 2008

Perumpamaan Mukmin Yang membaca Al-Quran

Daripada Abu Muasa Al-Asy'ari r.a dia berkata,telah bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
"perumpamaan orang mukmin yang membaca al-quran umpama buah utrujjah,(sejenis buah)baunya wangi dan rasanya pun sedap.Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca al-quran umpama buah kurma yang tidak mempunyai bau tetapi rasanya manis.Perumpamaan orang munafik yang membaca al-quran umpama buah raihanah yang baunya wangi tetapi rasanya pahit.Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-quran umpama buah hanzhalahyang tiada mempunyai bau dan pahit rasanya pula"
(Riwayat Bukhari Dan Muslim)

Daripada Saiyiddina Umar Bin Al-Khattab r.a bahawa Nabi s.a.w telah bersabda yang bermaksud:
"sesunguhnya ALLAH Taala telah mengangkat beberapa suku kaum dengan kitab ini,yakni al-quran dan merendahkan setengah suku kaum yang lain"
(Riawayat Muslim)

(Bab pertama,kitab: AT-TIBYAN FI ADABI HAMALATIL QURAN)

0 Orang Bercakap: