Saturday, June 14, 2008

Pembaca Al-Quran Diberikan kurnia Yang Khusus

Daripada Abu Said Al-Khudri r.a Daripada Nabi s.a.w beliau berkata:Telah bersabda Tuhan Maha Suci Maha Tinggi,FirmanNya yang bermaksud :

"Baranggsiapa yang disibukkan oleh bacaan al-quran dan berzikir kepadaKu sehingga tiada masa baginya untuk meminta sesuatu kepadaKu,maka Aku akan memberinya seutama-utama yang pernah Aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaKu,dan seutama-utama Kalam Allah(firman Allah)yang maha suci maha tinggi,yakni al-quran,ke atas selain kalam adalah umpama keutamaan Tuhan yang maha agung ke atas sekelian makhlukNya.."(Riwayat Termidzi)

(Bab Pertama,Kitab :AT-TIBYAN FI ADABI HAMALATIL QURAN)

0 Orang Bercakap: