Tuesday, June 3, 2008

BICARA TENTANG KEUTAMAAN MEMBACA AL-QURAN DAN MENGAJINYA.

ALLAH swt telah berfirman dalam al-quran yang bermaksud :
"sesunguhnya orang-orang yang membaca kitab ALLAH(al-quran),dan mereka yang mendirikan solat serta membelanjakan rezki yang Kami berikan kepada mereka secara tersembunyi dan terang terangan,mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi.Sebab itu ALLAH akan mencukupkan pahala mereka seta menambah kurniaNya kepada mereka,sesungguhnya ALLAH itu Maha Pengampun Maha Berterima Kasih" (Fathir:29-30).
Dari ini kita dapat beberapa pelajaran iaitu:
1. ALLAH memuliakan orang-orang yang suka membaca al-quran sama seperti orang
yang mendirikan solat dan menginfakkan harta pada jalan ALLAH.
2.Orang yang membaca al-quran itu akan diberikan balasan yang besar seperti orang yang
orang yang mengharapkan perniagaannya untung,maju dan tidak rugi.
3.Orang yang membaca al-quran akan diberikan pengampunan di samping ALLAH akan
berterima kasih padanya.
(bab pertama,kitab : AT-TIBYAN FI ADABI HAMALATIL QURAN)

0 Orang Bercakap: