Monday, June 9, 2008

Banyak Hasanah Yang Diperoleh Pembaca Al-Quran

Dan daripada Abdullah Bim Mas'ud r.a. katanya,bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:
"Barangsiapa yang membaca suatu huruf dari kitab ALLAH Ta'ala,maka baginya suatu hasanah(kebaikan),dan suatu hasanah itu berganda sepuluh kali.Aku tiada mengatakan Alif-Lam-Miim itu suatu huruf,akan tetapi Alif itu satu huruf,Lam itu suatu huruf dan Mim itu suatu huruf."(Riwayat Termidzi)

Kalau kalimat Alif-Lam-Mim itu tiga huruf yang berkali sepuluh menjadi 30 hasanah,maka kalau kita baca Surah al-Fatihah sahaja sudah berapa ratus huruf,yang dikalikan sepukuh menjadi berapa ribu hasanah,apatah lagi kalau kita bacasatu juz dari al-quran berapa puluh ribu atau ratus ribu hasanah??namun begitu kita masih malas membaca al-quran,kenapa??Renung-renungkan dan selamat beramal...

(Bab pertama,kitab : AT-TIBYAN FI ADABI HAMALATIL QURAN)

0 Orang Bercakap: