Monday, February 9, 2009

Bicara tentang ahli-ahli al-quran dan melarang menganiayai mereka


Apabila ALLAH Taala telah memuliakan ahli al-quran yakni orang-orang yang fasih membaca al-quran ,yang faham tatatertib membaca al-quran serta memahami makna dan maksud ayat-ayat al-quran,maka kita pun patut juga memuliakan mereka dan tidak wajar merendahkan martabat mereka,apatah lagi sampai kita menghinakan mereka atau menganiaya diri mereka kerana yang demikian itu bertentangan dengan kehendak ALLAH Taala.

ALLAH Taala telah berfirman yang bermaksud :

"Barangsiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah maka yang demikian itu datang dari hati yang bertaqwa" (Surah Al-Haj : 32)

ALLAH Taala berfirman lagi yang membawa maksud :

"Barangsiapa yang membesarkan peraturan-peraturan suci Allah maka itu adalah lebih baik di sisi tuhanNya" (Surah Al-Haj :30)Pandai dan didiklah diri kita supaya fasih membaca al-quran dan memahami maksudnya termasuk syiar-syiar Allah dan kehendakNya yang tidak boleh dilengahkan maka orang yang melengkapkan dirinya dengan sikap ini mestilah diutamakan dan tidak boleh dipersiakan,lebih-lebih lagi diganggu dan dianiaya,kelak akan ditimpa oleh Allah bala dan bencana ke atas dirinya.

Firman Allah :

"Dan rendahkanlah sayapmu kepada sesiapa yang mengikutmu dari kaum mukminin"
(Surah As-Syu'ara : 215)

Firman ini menyuruh Nabi SAW supaya menghormati orang-orang yang beriman yang mengikutinya dan sudah jelas seoramng mukmin yang sebenar-benarnya mestilah tahu dan mengenal al-quran.

Firman Allah lagi :

"Dan orang-orang yang menganiaya kaum mukminin dan mukminat tanpa sebab kesalahan yang mereka lakukan maka orang-orang ini telah memikul dusta dan dosa yang jelas"
(Surah Al-Ahzab : 58)

Pada akhir zaman ini ramai orang yang suka menganiayai ahli-ahli al-quran dengan menyusahkan mereka apabila mereka berkata benar dan menunjukkan hukum allah taala,padahal pada zaman dahulu meskipun ramai penguasa masih banyak membuat kezaliman kepada orang ramainamun mereka masih takut kepada ahlul quran.Akan tetapi sekarang para penguasa lebih senang kepada ahli quran yang sanggup menjual agamanya untuk mendapat keuntungan dunia.

Wallahualam..

0 Orang Bercakap: