Wednesday, August 13, 2008

Tidak Membaca Al-Quran Diumpamakan Rumah Yang Roboh

Daripada Ibnu Abbas R.A katanya,telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
"sesungguhnya orang yang kosong dadanya dari sesuatu Al-Quran samalah seperti rumah yang telah roboh"

(Riwayat Termizi


~Rumah yang telah roboh dan binasa,apa faedah lagi yang ada padanya?tentu sudah tidak berguna lagi,kecuali jika dibangunkan semula.Begitu juga dengan dada yang kosong dari Al-Quran.Kalau hendak diperjuangankannya hendalah dibaiki hati itu dengan mengisi dengan al-quran walaupun sedikit daripada al-quran itu.Sebab itu para salafussoleh di zaman yang lalu tidak lepaskan anak-anak mereka di masa kecil untuk menghafal al-quran~

Dalam Riwayat yang lain pula,

Darpada Abdullah Bin 'Amru Bin Al-Ash,daripada Nabi SAW sabdanya :

"Dikatakan kepada orang yang sentiasa membaca al-quran(kelak di hari kiamat):
Bacalah,tinggikanlah suaramu dan perelokkan bacaannya sebagaimana yang engkau perna perelokkannya dahulu di dunia,maka sesungguhnya kedudukanmu ialah di penghujung ayat yang pernah engkau membacanya"

(Riwayat Abu Daud,Termizi dan Nasa'i)

(Bab Pertama,Kitab : AT TIBYAN FI ADAB HAMALATIL QURAN)

0 Orang Bercakap: